24 Xan, 2022

Sentenza en materia de arrendamentos urbanos

nova-sentenza-publicada-foro-avogados-1920

A sentenza que publicamos, dictada polo Xulgado de 1ª Instancia nº 4 de Lugo, resolve dúas cuestións que resultan ser relativamente polémicas en materia de arrendamentos urbanos: a extinción do contrato por xubilación do arrendatario nos termos do dereito transitorio da Lei actualmente vixente e o dereito de retracto cando se trata da venta conxunta das fincas que compoñen un edificio sen división horizontal.

A sentenza, con relación á primeira cuestión, entende que concurre causa de extinción do contrato dende o mesmo momento do paso á situación de xubilación (neste caso por causa de enfermidade), así como que, efectivamente, seguindo a xurisprudencia na materia, non se pode dar lugar á acción de retracto nos casos de transmisión dun edificio, ainda que este conste de partes susceptibles de aproveitamento independente.

 

Lugo, xaneiro de 2022

         Xosé Manuel Fernández

         Socio-director do Depto de Dereito Civil

Para consultar a sentenza completa preme aquí.

Trackback URL: https://foroavogados.gal/sentenza-en-materia-de-arrendamentos-urbanos/trackback/