28 Mar, 2017

Nova web de Foro Avogados

foro-avogados-home

Logo dun período de certos problemas técnicos coa nosa web, vimos de poñela novamente en marcha, despois dun proceso de remodelación e dotación de contidos, agardando que sexa de utilidade a todos os que desexen coñecer o noso despacho e/ou contactar con nós por calquera medio.

Esta remodelación leva consigo a posta en marcha deste blog, no que insertaremos periódicamente novas de interese da firma e dos nosos clientes, así como un impulso á nosa presencia nas redes sociais.

Queremos aproveitar para agradecer a todos o voso interés, así como a colaboración técnica de tódalas persoas e entidades que interviron neste proceso de adaptación e impulso.

FORO AVOGADOS

Marzo 2017

Trackback URL: https://foroavogados.gal/nova-web-de-foro-avogados/trackback/

Deixe un comentario: