09 Out, 2023

Dereito do pai á percepción do complemento por paternidade da sua prestación de xubilación ou incapacidade

A Sentenza publicada aborda unha cuestión xa recorrente, que é a do dereito do pai á percepción do complemento por paternidade da sua prestación de xubilación ou incapacidade, radicando a especialidade do caso concreto no feito de estarse a examinar a posible concurrencia da prescipción do dereito cando teñen transcurrido máis de cinco anos dende o feito causante.

Neste sentido, a Sentenza, seguindo as nosas alegacións, considera que non existe prescripción, dado que o dereito non se puido exercer sinon a partires do dictado da Sentencia do TXUE, e, polo tanto, así computado o plazo de 5 anos, este non tería transcurrido.

Para acceder á sentenza prema sobre esta ligazón.

 

Lugo, 9 de outubro de 2023

Trackback URL: https://foroavogados.gal/dereito-do-pai-a-percepcion-do-complemento-por-paternidade-da-sua-prestacion-de-xubilacion-ou-incapacidade/trackback/