04 Abr, 2017

Sentencia do Xulgado de 1ª Instancia de Chantada

Sentencia do Xulgado de 1 Instancia de Chantada

Incluimos de seguido unha Sentencia do Xulgado de 1ª Instancia de Chantada, dictada pola Xuiza Dª. Susana Vázquez Mariño, dada a sua peculiaridade, ó facerse eco e estudar con acerto e cita da Lei de Dereito Civil de Galicia e Sentencias da Sala do Civil do noso Tribunal Superior, unha vella institución, moi común no noso País, e moi pouco estudada e aplicada: o “resío”.

Hoxe en día, e como recolle a sentencia (que no presente caso estima que non concorre, pese á sua alegación por unha das partes) esta institución xurídica dispón dunha regulación específica na Lei de Dereito Civil de Galicia, entre outras incluidas dentro do que nomea “Relacións de Veciñanza”.

Para consultar dita sentencia pincha aquí.

Trackback URL: https://foroavogados.gal/sentencia-xulgado-de-1a-instancia-de-chantada/trackback/

Deixe un comentario: