01 Mar, 2018

Asesoría de empresas

asesoria-de-empresas-1920

FORO AVOGADOS proporciona un servicio integral para empresas e autónomos.

Esta firma ven de incrementar o seu esforzo en formación dos seus membros nas súas diversas áreas de actuación, coa finallidade de mellorar os servicios integrais de asesoramento e defensa de empresas e autónomos que xa viñamos prestando habitualmente.

Na fase de asesoramento e información, estudamos e aconsellamos a fórmula que mellor se adapte ao negocio a desenvolver, e levamos a cabo tódolos trámites tendentes á constitución de sociedades, altas, licencias, etc.

Asimesmo, a través dos nosos avogados, xa cunha ampla experiencia en litigación en tódolos ámbitos, podemos brindar unha protección xurídica completa na reclamación de débedas e cretos, problemática societaria, conflictos laborales, despedimentos, e reclamacións frente ás Administracións públicas.

Trackback URL: https://foroavogados.gal/asesoria-de-empresas/trackback/