foro@foroavogados.gal +34 982 24 18 49

Titular da Web

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do sitio web www.foroavogados.gal titularidade de Foro Avogados Lugo SCP.

En cumplimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación refléxanse os seguintes datos: A entidade titular desta website é Foro Avogados Lugo, S.C.P., con domicilio en Ronda da Muralla 193-2º, 27002-Lugo, Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo: Tomo 407, Libro 0, Folio 31, Folla LU-13140, Inscripción 1ª e con CIF nº J27336775.

Uso da Web

O acceso e uso da Web atribúe a condición de Usuario do portal, e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións incluídas no presente Aviso Legal.

O Usuario obrígase a facer un uso correcto do Portal de conformidade coa Lei 34/2002, de 11 de Xullo, LSSICE e o presente Aviso Legal.

Así mesmo responderá fronte a Foro Avogados ou fronte a terceiros, de cualesqueira danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimento da devandita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins lesivos de bens ou intereses de Foro Avogados ou de terceiros ou que de calqueira outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de Foro Avogados de terceiros.

Contido da Web e enlaces

O titular non se fai responsable do mal uso que se realice dos contidos da Web, sendo exclusiva responsabilidade do Usuario que accede a eles ou os utiliza.

Queda prohibido o uso de contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Foro Avogados, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independientemente de si a utilización é gratuita ou non.

Propiedade intelectual da Web

Tódolos dereitos de propiedade intelectual do contido desta páxina Web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de Foro Avogados, correspondéndolle o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos, sen que poida entenderse que o acceso ao Portal atribúa ningún dereito sobre estes. Queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, sen a autorización expresa de Foro Avogados.

Igualmente, tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos neste website están protexidos por lei.

Foro Avogados pon no seu coñecemento e co obxectivo de dar cumprimento as prescripcións establecidas no artigo 22 da LSSI, que o noso ámbito web, emprega cookies para dar soporte tecnolóxico a nosa plataforma.

Citada información foi elaborada segundo a Guía sobre o uso das cookies, publicada pola Axencia Española de Protección de Datos e que vostede poderá consultar en todo momento en:http://www.agpd.es

As cookies son pequenos ficheiros que se descargan no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten almacenar e recuperar información, entre outras cousas, para facilitar o recoñecemento do usuario e poder garantir unha navegación idónea e sobre todo rápida.

Empregamos cookies de análise, as cales nos permiten, ben a través nosa ou de terceiros, cuantificar o número de usuarios e así facer medición e análise estatística do emprego que fan os usuarios do servizo ofertado no noso ámbito web. Todo isto, coa finalidade de mellorar os nosos servizos e productos..

Poderás impedir que se xeren cookies no teu navegador, unicamente tes que configuralo de tal forma que deshabilites o uso de cookies. Non obstante debemos informarte, que en caso de facelo, poder que a navegación sexa algo máis lenta.