foro@foroavogados.gal +34 982 24 18 49

Titular da Web

O presente aviso legal recolle as condicións xerais que rexen o acceso e o uso do sitio web www.foroavogados.gal titularidade de Foro Avogados Lugo SCP.

En cumplimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación refléxanse os seguintes datos: A entidade titular desta website é Foro Avogados Lugo, S.C.P., con domicilio en Ronda da Muralla 193-2º, 27002-Lugo, Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo: Tomo 407, Libro 0, Folio 31, Folla LU-13140, Inscripción 1ª e con CIF nº J27336775.

Uso da Web

O acceso e uso da Web atribúe a condición de Usuario do portal, e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións incluídas no presente Aviso Legal.

O Usuario obrígase a facer un uso correcto do Portal de conformidade coa Lei 34/2002, de 11 de Xullo, LSSICE e o presente Aviso Legal.

Así mesmo responderá fronte a Foro Avogados ou fronte a terceiros, de cualesqueira danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimento da devandita obrigación.

Queda expresamente prohibido o uso do Portal con fins lesivos de bens ou intereses de Foro Avogados ou de terceiros ou que de calqueira outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) de Foro Avogados de terceiros.

Contido da Web e enlaces

O titular non se fai responsable do mal uso que se realice dos contidos da Web, sendo exclusiva responsabilidade do Usuario que accede a eles ou os utiliza.

Queda prohibido o uso de contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Foro Avogados, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independientemente de si a utilización é gratuita ou non.

Propiedade intelectual da Web

Tódolos dereitos de propiedade intelectual do contido desta páxina Web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva de Foro Avogados, correspondéndolle o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos, sen que poida entenderse que o acceso ao Portal atribúa ningún dereito sobre estes. Queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial, sen a autorización expresa de Foro Avogados.

Igualmente, tódolos nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos neste website están protexidos por lei.

Foro Avogados pon no seu coñecemento e co obxectivo de dar cumprimento as prescripcións establecidas no artigo 22 da LSSI, que o noso ámbito web, emprega cookies para dar soporte tecnolóxico a nosa plataforma.

Citada información foi elaborada segundo a Guía sobre o uso das cookies, publicada pola Axencia Española de Protección de Datos e que vostede poderá consultar en todo momento en:http://www.agpd.es

As cookies son pequenos ficheiros que se descargan no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten almacenar e recuperar información, entre outras cousas, para facilitar o recoñecemento do usuario e poder garantir unha navegación idónea e sobre todo rápida.

Empregamos cookies de análise, as cales nos permiten, ben a través nosa ou de terceiros, cuantificar o número de usuarios e así facer medición e análise estatística do emprego que fan os usuarios do servizo ofertado no noso ámbito web. Todo isto, coa finalidade de mellorar os nosos servizos e productos..

Poderás impedir que se xeren cookies no teu navegador, unicamente tes que configuralo de tal forma que deshabilites o uso de cookies. Non obstante debemos informarte, que en caso de facelo, poder que a navegación sexa algo máis lenta.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pique a ligazón para maior información.

Use of cookies

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies