foro@foroavogados.gal +34 982 24 18 49

aspectos-basicos-sobre-o-testamento-e-as-herdanzas-1920

Defínese testamento como a declaración voluntaria dunha persoa onde se expresa nun documento o que se fará cos seus bens despois do seu falecemento. Dito doutro modo, é unha escritura pública na que constará de forma legal a vontade do testador en relación ó seu patrimonio e a outras aspectos da súa sucesión.

É moi importante e recomendable facer testamento para evitar complicacións ou conflictos aos herdeiros. Trátase dun procedemento sinxelo, rápido e bastante económico que de non realizarse pode converterse nun proceso longo e costoso. Cómpre sempre contar cos servizos ou asesoramento legal dun avogado especializado ou versado en dereito civil.

Varios testamentos

Únicamente será válido o último testamento realizado xa que exclúe a todos os anteriores, salvo que do mesmo se desprendan diferentes conclusións.

Lexítima

É a parte dos bens do patrimonio do testador/a que a lei obriga a deixar aos herdeiros forzosos ou determinadas persoas. En Galicia a lexítima dos fillos e descendentes consiste nunha cuarta parte do haber hereditaria.

Idade

A pesar de que toda persoa maior de catorce anos pode formalizar un testamento se está en plenas facultades, non soe realizarse ata a proximidade do final da vida. É dicir, pénsase que é máis necesario en persoas maiores se non se teñen en conta as mortes repentinas. Non obstante, existen certas situacións nas que é aínda máis priotario facer testamento: cando se convive en parella, cando hai fillos, cando se monta un negocio ou cando se piden préstamos.

Obrigación

Segundo o Código Civil, dúas terceiras partes dos bens da herdanza deben ser para os fillos/as e netos/as. No caso do falecemento dun fillo/a, os herdeiros son os pais e ascendentes e de non existir, o viúvo/a do falecido/a. Sen embargo, en Galicia o réxime é diferente a a lexítima está constituida pola cuarta parte dos bens indicamos unhas liñas máis arriba.

Para desherdar a un fillo necesítanse causas moi graves que expresa a lei como atentar contra a vida do testador/a.

Cando non existen herdeiros forzosos, herdarán as personas da familia máis cercanas. E se non hai familiares, herda a Comunidade Autónoma ou o Estado.

Rexistro de Actos de Últimas Voluntades do Ministerio de Xusticia

Neste organismo pódese solicitar un certificado que acredite se unha persoa falecida realizou ou non testamento. Será preciso adxuntar o Certificado de Defunción para obter tal certificado e confirmar cando e onde se fixo un testamento, que sempre queda rexistrado.

Iste certificado pode obterse mediante petición ó Rexistro Central ou directamente nas dependencias territoriais do Ministerio de Xustiza. A máis próxima para nós é a existente na cidade de A Coruña.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pique a ligazón para maior información.

Use of cookies

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies