foro@foroavogados.gal +34 982 24 18 49

Área de Dereito Civil e Mercantil

 • Dereito Civil Xeral e Dereito Civil Galego
 • Dereito Inmobiliario
 • Responsabilidade Civil na Construción
 • Propiedade Horizontal e Arrendamentos
 • Dereito de Familia e Dereito Hereditario
 • Dereito da Circulación
 • Dereito Bancario, de Sociedades e Dereito Concursal

Socio director: Xosé Manuel Fernández Varela

Letrados: Xosé Manuel Fernández Varela, Manuel Silva García, Paloma López Outeiral e Noelia Barreiro Sánchez

Área de Dereito Administrativo e Urbanístico

 • Función Pública
 • Administrativo
 • Dereito Sanitario
 • Urbanismo

Socio director: Xosé Manuel Fernández Varela

Letrados: Xosé Manuel Fernández Varela, Noelia Barreiro Sánchez

Área de Dereito Laboral e da Seguridade Social

 • Conflictos e Asesoramento Laboral
 • Despedimentos e Reclamacions Salariais
 • Prestacions da Seguridade Social

Socio director: Alberte X. Rodríguez Feixóo

Letrados: Alberte X. Rodríguez Feixóo, Sabela Lage Díaz, Sandra Regueira Gay

Área de Dereito Penal

Socio director: Xosé Manuel Fernández Varela

Letrados: Manuel Silva García, Paloma López Outeiral

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pique a ligazón para maior información.

Use of cookies

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies